Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Design interiéru

Klauzurní téma

Aplikace rostlinného, nebo živočišného motivu na konstrukci altánu

Aplikace rostlinného nebo živočišného motivu na konstrukci altánu je abstraktní úkol, který má studentům ve svém tématu nabídnout koncept a vlastní představivost. Tyto možnosti rozvíjení tvarové originality jsou ale skryté v přírodě a ve světě několikrát menším, než je člověk. 
Architektura jednotlivých altánů vychází z amorfních reálií a umožňuje pestrou, tvarovou bohatost inspirovanou přírodními celky i jednotlivostmi.

Památník letcům RAF do pietního území Lidic

Návrh na památník letcům RAF je reálný zadaný úkol, který vychází z požadavků obyvatel Lidic na pietní uctění dvou mužů-letců, pocházejících z Lidic. Památník má připomenout, důstojně a jemně zdůraznit hrdinství a obyčejnost lidí, kteří bojovali proti nacismu a nasazovali život v jiné zemi.

Návrh mezonetového domu do konkrétní zástavby, včetně řešení interiéru

Návrh mezonetového bydlení, včetně řešení interiéru domu, je zasazen do neobvyklého urbanistického celku. Dům, do kterého je návrh aplikován, je proluka mezi stávajícími domy. V tomto těsném prostoru je umístěn úzký činžovní „barák“. Domy tohoto typu, nejsou v České republice příliš obvyklé a nesou v sobě určitou dispoziční zátěž. Studenti tak měli možnost vyřešit a zohlednit minimální prostor, který ale dává netušené možnosti a lze ho řešit i velkoryse ve smyslu soukromí jednotlivých obyvatel.

Ateliér

vedoucí
prof. ak. arch. Jan Fišer
ak.arch.fiser@seznam.cz

odborný asistent
MgA. Štěpán Rous, Ph.D.
stepanrous@seznam.cz

Facebook
Instagram