Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fine Art – Photography

Islanders

Semestrální téma „Islanders – Ostrované” vyplynulo z průběžných ateliérových diskusí, které bývají každoročně zacíleny přímo na míru konkrétní skupině studentů. S ohledem na charakter tohoto ateliéru (pouze navazující magisterský studijní program) je totiž fluktuace studentů, kteří se v ateliéru pohybují, velmi vysoká a tematický rozptyl zadávaných prací tudíž velmi proměnlivý. Rozrůznění formální i tematické volby je dáno rovněž rozdílným kulturním zázemím, z něhož jednotliví studenti a jednotlivé studentky přicházejí. „Čerstvost“ pohledu a překvapivost řešení semestrálních úkolů tak bezesporu patří k ustáleným hodnotám, které lze v ateliéru anglicky hovořících studentů vidět a cítit doslova na každém kroku.

Každý z nás se letos proměnil v ostrovana, který obývá svůj fyzický, mentální, virtuální i metafyzický prostor. V reálném prostředí i symbolicky se tak studenti uchylovali do skořepin snů, virtuálních komunikačních platforem, telefonních spojení i na procházky do odlehlých končin společenské prázdnoty, aby o to intenzivněji prociťovali sounáležitost se spřízněnými trosečníky uzavřenými do sdílené klauzury podivuhodného roku 2020. Každá z prací, kterou takto skupinově předkládáme, představuje autentickou intimní výpověď o časech, které žijeme a o prostorech, jež obýváme.

Kontakt

vedoucí
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
zdena.koleckova@ujep.cz

odborný asistent
MgA. Aleš Loziak
ales.loziak@ujep.cz