Zimní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vizuální design

Guilty pleasure poster

Zadáním bylo vytvořit plakát na vlastní autentické „guilty pleasure“. Není cílem pouhé konstatování nebo ilustrování vašeho „provinilého potěšení“, ale ambicí je udělat svůdný, sexy plakát na šťavnaté téma s vlastním autorským výtvarným rukopisem, který bude intenzivně vizuálně komunikovat. Formát B1 na výšku (70 × 100 cm), technologie: digitální tisk. Zadání bylo individuální, takže každý pracoval na svém vlastním plakátu.