Dům umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen DUÚL) je fakultní odborné pracoviště zaměřené na realizaci tvůrčích, uměleckých, výzkumných, kurátorských, vzdělávacích, mezioborových a kulturních projektů.

Hlavním zaměřením DUÚL je realizace vzdělávání ve studijních programech FUD UJEP a produkce kulturních aktivit, zejména výstavní prezentace významných uměleckých osobností, klíčových uměleckých proudů a témat formujících současnou výtvarnou scénu, dále realizace interdisciplinárních akcí a vzdělávacích aktivit. V programu instituce se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační, publikační a socializační, které jsou realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou českých i zahraničních partnerů – vysokých uměleckých škol a výstavních uměleckých a kulturních institucí.

Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory, a také s partnerskými, převážně zahraničními institucemi nebo s přizvanými free-lance kurátory. Celková kurátorská koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na analýzu a prezentaci aktuálních uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tematické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci ve středoevropském, respektive národním kontextu a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním regionu a komunitě.

Dům umění Ústí nad Labem, který je umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy v rezidenční čtvrti Klíše nedaleko městského centra a univerzitního kampusu. Výstavní a výzkumné aktivity Domu umění Ústí nad Labem zásadním způsobem přispějí k prezentaci široké škály podob současné vizuální kultury ve městě Ústí nad Labem i přilehlém regionu. Dům umění Ústí nad Labem je vyjádřením sebevědomého potenciálu místní umělecké scény, chce být bránou do dynamických struktur současného výtvarného umění, rozevírá se různorodým podnětům mezinárodního uměleckého provozu, akceleruje prostupnost vzdělávání, výzkumu i jejich praktického využití a představuje otevřený kreativní prostor mezi univerzitou a místní komunitou.

Kontakt

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Adresa:
Klíšská 1101/129a
400 96 Ústí nad Labem

W: https://www.duul.cz

E: duul@ujep.cz
F: Dům umění Ústí nad Labem
T/ +420 702 217 042

Výstavy a akce

Nina Fárová: Internet jako svět neomezených hejtů

Socioložka Nina Fárová ze Sociologického ústavu AV ČR představí aktuální téma, a to internet jako svět neomezených hejtů. Jsme člověku schopni tváří v tvář říct to samé, co o něm píšeme na sociálních sítích? Jakým reakcím čelíme v online prostoru?

Dům umění Ústí nad Labem, středa 1. 2. 2017 v 17 hodin

Petr Honzejk: Nezadržitelný pád demokracie?

DISKUZE

Tendence ke změně politických systémů ve Střední Evropě.

Rozhovor s komentátorem a analytikem Hospodářských novin Petrem Honzejkem nad tématy, která přináší aktuální politický vývoj ve Střední Evropě i u nás doma v České republice. Moderátorem diskuse je Michal Koleček, ovšem prostor bude dán také dotazům z publika.

Dům umění Ústí nad Labem, úterý 17. ledna 2017 v 17 hodin

Je to jen vítr

Čtvrtek 12. ledna 2017 v 17 hodin
Promítání filmu, uvádí: Marek Mach

Režie: Benedek Flieagauf
Maďarsko / Německo / Francie, 2012, 87 minut.

Vstup zdarma. 

Film Je to jen vítr zachycuje jeden den v životě romské rodiny kdesi na okraji malého městečka. Nad městem, kde se množí útoky, padá tma a nocí se nesou podivné zvuky. Je to jen vítr?

→ o filmu

Csaba Nemes – Pád…

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem.

Vernisáž ve středu 14. prosince v 18 hodin
Výstava trvá do 3. 2. 2017.
Kurátor: Michal Koleček

PETR MIKŠÍČEK- KÖNIGSMÜHLE: LAND AND ART SETKÁNÍ

Prezentace v Domě umění Ústí nad Labem
ve čtvrtek 10. 11. 2016 v 17 hodin.

Landartový festival Königsmühle se odehrává v zaniklé osadě v samém srdci Krušných hor. Mezi hlavní témata letošního ročníku patřilo oživování legendy o vládkyni Krušnohoří Marcebile a rozvíjení tzv. sudetského landartu. Petr Mikšíček je nezávislý fotograf, filmař, novinář a pedagog, aktivně se věnuje tématu Sudet i proměně sudetské krajiny.

událost

IN THEIR EYES …

DŮM UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM / ÚSTÍ NAD LABEM HOUSE OF ARTS
27/10 – 9/12 2016 (zavřeno 28.-29.10.2016)

Stefano Cagol, Nemanja Cvijanović, Hannes Egger, Igor Eškinja, Michael Fliri, Miroslav Hašek, Zdena Kolečková, Richard Loskot, Michaela Thelenová, Slaven Tolj

kurátoři / curators: Camilla Martinelli, Michal Koleček

pozvánka / invitation
tisková zpráva / press release
doprovodný program
Otevírací doba: ÚT – SO 10 – 18 hodin