Sluneční město / Galerie Veřejný sál Hraničář

1

SLUNEČNÍ MĚSTO
architektonické dědictví z let 1948–1989

Výstava a půlroční tematický program představují vybrané poznámky k architektonickému dědictví z let 1948–1989 v Československu a uvažují nad jeho historickou a estetickou hodnotu. Současně poukazují na fakt, že tento segment architektonického dědictví je v současnosti nejohroženější, významné stavby bývají ničeny, bořeny a přestavovány k nepoznání, zatímco jejich původní podoba, materiály i umělecká výzdoba zanikají.

Ve výstavním projektu se promítnou i konkrétní příklady z Ústí nad Labem, aby se místní návštěvníci mohli s problémem lépe identifikovat. Kurátorským záměrem není poskytovat vyčerpávající informace pomocí informačních panelů, fotografií, textů a modelů. Téma bude představeno skrze současná umělecká díla s tematikou architektury z let 1948–1989 a prostřednictvím autentických transferů z ústecké architektury této doby – umělecká díla, orientační systémy, nápisy, neony atd. Výstavní prostor se stane neuralgickým bodem pro plánovaný bohatý doprovodný program – přednášky, vycházky, projekce atd., které poskytnou rozsáhlý informační základ. Cílem výstavy je diváka upozornit především na politický rozměr ohroženosti těchto staveb a na jejich specifickou estetiku.

Výstava probíhá: 5. 3. 2019 — 26. 7. 2019

Autoři projektu a kurátoři / Martina Johnová a Ladislav Zikmund-Lender
Umělci / Tomáš Džadoň, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Marta Taberyová, Jan Šrámek, Jiří Pitrmuc, Adéla Waldhauserová, Matouš Lipus, Ivana Zochová
Grafický design / Magdaléna Gurská
Doprovodný program / Viktorie Chomaničová, Pavla Loskotová a kolektiv Hraničář
Spolupráce / Lenka Hájková (Národní památkový ústav), Katedra Germanistiky UJEP a Muzeum města Ústí nad Labem

Výstava a půlroční tematický program potrvá do 26. července 2019. Výstavní projekt je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.