Režim FUD od pondělí 11. 5. 2020

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně a kolegové,
 
vzhledem k tomu, že od pondělí 11. 5. 2020 platí na vysokých školách možnost účasti 15 osob při konzultacích, praktických realizacích a zkouškách, a to ve všech ročnících studia, a za dodržení daných hygienických podmínek, upravujeme režim fakulty takto:
 
1. Ateliéry: konzultace je možné dále vést kromě online také fyzicky ve škole. Obě formy mohou probíhat i souběžně dle možností studentů a pedagogů. 
2. Dílny: práce v dílnách FUD je možná po předchozí dohodě studentů s jejich vedoucími
3. Klauzurní práce: Forma odevzdání klauzurních prací online i hodnocení v rámci ateliérů nadále platí. Výběr z klauzurních prací bude zveřejněn na webu FUD po dohodě s vedoucími pedagogy jako součást online Letní sklizně.
4. Zkoušky z dalších předmětů v LS: zkoušky a zápočty bude kromě online formy možno konat také fyzicky. Každý pedagog zváží vhodnou formu s tím, že obě budou brány jako rovnocenné. Studenti nejsou k fyzicky konaným zkouškám povinni se dostavit, v takovém případě budou konat zkoušku online. Není však možno uspořádat zkoušky s vyšším počtem než 15 osob v místnosti najednou. Pedagogové sdělí předem e-mailem paní proděkance pro studium, k jaké formě zkoušení se rozhodli.
 
Všechny uvedené kroky vedoucí k osobním setkáním je třeba brát pouze jako možnost, nikoliv povinnost. 
Vedoucí jednotlivých pracovišť musejí dbát na dodržení počtu nejvýše15 osob v místnosti.
Studenti při vstupu do budovy na vrátnici dostanou k podpisu čestné prohlášení a užijí dezinfekci.
 
Přejeme všem úspěšný závěr tohoto výstředního semestru!
 
Pavel Mrkus
děkan