Aktuální informace k výuce v zimním semestru 2020/2021 ke dni 29. 9.

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si Vás detailněji informovat o organizaci výuky v zimním semestru, a to s ohledem na omezení, která vzešla z rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem.

 1. Ateliérová výuka a ateliérové konzultace
  Tato výuka bude probíhat v prezenční formě. Při konzultacích je nutné zachovat počet 15 účastníků. Konkrétněji budete o organizaci výuky informováni vedením ateliéru.

 2. Teoretická výuka, přednášky

  I. Výuka povinných přednášek
  bude probíhat v on-line formě, ovšem při zlepšení epidemiologické situace může dojít k případnému přechodu zpět na prezenční výuku. O formě zkoušení a přesných požadavcích výstupů ze studia budou studenti informováni až k 15. 11. Konkrétní podoba přednášek bude upřesněna vyučujícími.

  II. Povinně volitelné a volitelné předměty
  budou probíhat pouze on-line formou, a to po dobu celého semestru. Stejně tak hodnocení se uskuteční formou on-line. Výuka bude realizována přes e-learning.

  Konkrétněji budete o organizaci výuky informováni jednotlivými pedagogy.


  3. Praktická výuka


  I. Praktické předměty, které budou vyučovány prezenčně:
  Kresba, Malba, Prostorová tvorba, Grafické techniky, Večerní kresba, Technika analogové a digitální fotografie, Reklamní a aplikovaná fotografie, Principy studiové fotografie (magistři).
  V této výuce je nutné zachovat počet 15 účastníků, popřípadě dělit skupiny.

  II. Předměty, které budou vyučovány on-line:
  Nauka o písmu, Písmo a typografie, Počítačové metody, Počítačové modelování, Počítače, Animace a web, Počítačové aplikace foto a videa pro grafiky.
  Výuka bude realizována přes e-learning.

  Konkrétněji budete o organizaci výuky informováni jednotlivými pedagogy.

 • E-learningový systém naleznete zde: https://e-vyuka.fud.ujep.cz/
 • Je nutné upozornit, že systém používá mailové adresy nastavené v systému stag.
 • Teoretická i praktická výuka (včetně on-line výuky) bude probíhat dle rozvrhu.
 • Tyto informace vycházejí z aktuálního stavu a není vyloučené, že bude docházet ke změnám.

S pozdravem a přáním hodně zdaru.

doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
děkan FUD