Omezení výuky na vysokých školách od 12. října

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové,

na základě nového Usnesení vlády České republiky z 8. října Vám s politováním oznamuji, že veškerá výuka bude s platností od 12. října do 25. října 2020 probíhat pouze distanční formou, a to včetně dosud povolených výjimek umělecké a praktické práce v ateliérech a dílnách. Znamená to tedy, že ateliérové konzultace mohou v tomto období probíhat pouze distančně a také výuka praktických předmětů, která byla dosud povolena, bude také možná pouze distančně.

Studenti mohou v tomto období do budovy fakulty pouze za účelem vyřizování administrativních záležitostí.

Plné znění usnesení vlády je dostupné na tomto odkaze.

Přeji všem mnoho sil a trpělivosti do překonání tohoto náročného období, a hlavně pevné zdraví.

Pavel Mrkus
děkan FUD