Aktuální opatření vlády opět umožňuje uměleckou výuku

Na základě Usnesení vlády z 20. listopadu 2020 č. 1198 je od 25.11. možné opět konat prezenční laboratorní, experimentální a uměleckou výuku pro poslední ročníky bakalářských a magisterských studijních programů ve skupinách do 20 studentů, je možná výuka pro všechny ročníky doktorských studijních programů, zkoušky do 10 osob ve všech ročnících, individuální konzultace pro všechny ročníky a omezené výpůjční služby knihoven. Pro studenty, kterých se tato výuka bude týkat, je znovu možné ubytování na kolejích. 

Možnost prezenčních individuálních konzultací pro všechny ročníky ponecháváme na zvážení vedoucích ateliérů. Pokud se pro ni rozhodnou, žádáme je o zajištění jejich organizace tak, aby byla dodržena podmínka individuálních setkání.

Pavel Mrkus
děkan