Rekonstrukce Domu umění Ústí nad Labem

Podoba projektu vychází z návrhu vytvořeného libereckým architektonickým studiem Mjölk v roce 2017.
 
Budova Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP na Klíši prochází od září 2019 do června 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Přestavbu objektu bývalé menzy UJEP, kde Dům umění v roce 2016 otevřel poprvé své výstavní prostory veřejnosti a studentům nejen Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, provádí firma Studio Jelínek. V rámci podpory a rozvoje studijních programů na FUD UJEP a ostatních fakultách univerzity, zde nově vznikají dvě multifunkční patra, která budou zázemím pro vzdělávání a konference a současně i pro výstavní činnost a realizaci kulturních aktivit, od menších divadelních a hudebních produkcí až po tvůrčí a výtvarně zážitkové dílny.
 
Po dobu rekonstrukce si FUD UJEP pro aktivity Domu umění Ústí nad Labem pronajala prostory v centru města Ústí nad Labem na ulici Masarykova 14 – horní parter (pěší zóna nad Českou spořitelnou). Sledujte náš program na webu www.duul.cz a sociálních sítích.
 
foto: Jiří Dvořák