Umění volá!

Výstava představuje umělecké školy, které se nacházejí mimo centrum kulturního, společenského nebo ekonomického dění v České republice. Přesto, anebo právě proto tyto umělecké školy významně ovlivňují atmosféru a chod měst, ve kterých působí, a zároveň se charakter měst promítá do atmosféry těchto škol.

Kurátor výstavy Rostislav Koryčánek zde jednotlivé fakulty představil mimo jiné prostřednictvím práce vysokoškolských učitelů působících v daných městech. “Každou školu zastupuje jeden vedoucí ateliéru, který podle kurátora a organizátorů projektu zastává v daném regionu i jinou funkci než pedagogickou, případně se specifika dané oblasti a problémy, s nimiž se potýká, odráží i námětově v jeho práci.”

Naši fakultu zastupuje doc. Mgr. Michaela Thelenová, která s uměleckým snímáním okolí místa, v němž žije, pracuje dlouhodobě a vědomě. V jejím případě se jedná o sudetoněmecký region, konkrétně vesnici Sovolusky u Ústí nad Labem. Do její práce se promítá lokalita poznamenaná nejen pohnutou historií související s odsunem německy mluvících obyvatel po 2. světové válce, ale i s dopadem zásahů realizovaných komunistickým režimem na přírodu. Drobné jevy a situace, které se kolem nás v běžném životě odehrávají, přitom zasazuje do kontextu globálních problémů.

Na výstavě Umění volá! participovali i absolventi naší fakulty Michal Max Mráz, Josef Oubrecht a Josef Schorm.

Na výstavě kurátorsky spolupracovala i pedagožka Fakulty umění a designu Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Výstavu Umění volá! si lze virtuálně projít i nyní po jejím ukončení zde na odkazu.

Recenzi výstavy od Silvie Šeborové na Artalk naleznete zde.