Uvolnění pro konzultace v ateliérech

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

Na základě Usnesení vlády z 30. listopadu 2020 č. 1263 je od 7.12. možné opět konat prezenční laboratorní, experimentální a uměleckou výuku pro všechny ročníky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a to ve skupinách do 20 studentů

Na FUD bude tedy opět možné pracovat v ateliérech a dílnách. Možnost a organizaci prezenčních konzultací ponecháváme na zvážení vedoucích ateliérů. Pokud se pro ni rozhodnou, žádáme je o jejich zajištění tak, aby byla dodržena podmínka 20 osob a hygienických opatření.

Ostatní výuka teoretických a praktických předmětů bude na fakultě až do konce semestru pokračovat online formou. Výjimku tvoří obor Kurátorská studia, který bude mít prezenční výuku. O její organizaci budou studenti a pedagogové informováni přímo od vedoucího Katedry dějin a teorie umění.

O průběhu zkouškového období a organizaci klauzur a zkoušek budeme informovat, jakmile to bude možné.

Pavel Mrkus 
děkan FUD