Opatření ke studiu platná od 27. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

na základě Usnesení vlády účinného od 27. prosince 2020 se umožňuje pouze:

– laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuka v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů, 
– studium v doktorském studijním programu, 
– zkoušení za účasti maximálně 10 osob,
– individuální konzultace, 
– individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Prezenční výuka studentů prvních ročníků již opět není přípustná.

Pavel Mrkus
děkan