Odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám v roce 2021

Den 15. 3. 2021 je termínem pro odevzdání písemných přihlášek ke Státním závěrečným zkouškám z dějin umění v roce 2021. Přihlášky se odevzdávají na studijní oddělení FUD. Samozřejmě v případě špatné epidemiologické situace, bude možné zaslat přihlášku elektronicky. Budete-li mít nějaké nejasnosti, kontaktujte Studijní oddělení FUD.