DEADLINE PŘIHLÁŠEK NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM!

Uchazeči o navazující magisterské studium v oborech Design & Výtvarná umění mohou podávat přihlášky do 30. 3. 2021.

Uchazeči o navazující magisterské studium v oboru Kurátorská studia mohou podávat přihlášky do 26. 4. 2021.

Uchazeči o navazující magisterské studium v oboru Fine Art – Photography mohou podávat přihlášky do 30. 4. 2021.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU