FUD GUIDE I nové grafické řešení orientačního systému budovy FUD

Interní soutěž na nové grafické řešení orientačního systému budovy Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

MOTTO

K tomu, abyste se dostali k cíli, nestačí jen zapnout navigaci a zadat adresu, nebo si nechat poradit směrovou tabulí. Zabloudit lze i s navigací v ruce, kterou mohl navrhnout špatný designér. Hledáme dobré designéry, kteří dokáží dovést člověka k cíli, a přitom ho zaujmou a naplní estetickým zážitkem v podobě skvělého grafického designu nového interiérového i exteriérového orientačního systému Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

ZADÁNÍ

Cílem soutěže je najít řešení pro současný, funkční a uživatelsky přívětivý interiérový i exteriérový orientační systém Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Tento nový grafický design umožní návštěvníkům, studentům i zaměstnancům snadnou orientaci v prostoru budovy.

Vitězný tým složený z grafických a produktových designérů navrhne nový orientační systém pro FUD a jako supervisor projekt dovede k finální realizaci.

Výsledky interní soutěže na novou podobu orientačního systému budovy Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem:

Soutěž byla na základě dohody s Katedrou vizuální komunikace zadána studentům ateliéru Grafický design II. Dva týmy finalistů představily své návrhy v podobě prezentací, vzorků a maket umístěných na vybraných místech v budově FUD. Diskutovány byly veškeré aspekty grafického designu, estetického, materiálového a technologického řešení, funkčnosti i propojení s architektonickou dispozicí a provozem budovy. 

Tým 1: Nikola Iljučoková, Judita Košťáková, Jáchym Moravec, Veronika Opatrná, Anna Rauferová (PD)

Tým 2: Pavel Kuja, Alexandra Šliková, Evelína Ženíšková, Kristína Kopecká (PD)

Členové komise:
Pavel Frič (předseda komise)
Marcel Mochal 
Jan Čapek
Pavel Mrkus
Michal Slejška 
Přemysl Zajíček

K realizaci orientačního systému FUD byl vybrán návrh týmu č. 2.

Vyjádření komise soutěže:
Při výběru vítězného návrhu se komise držela zadání, které jasně definovalo cíle zadavatele – hledáme takový orientační systém, který dokáže dovést člověka k cíli a přitom ho naplní estetickým zážitkem. Zároveň bude systém respektovat specifický charakter architektury budovy, která slouží jako příležitostný výstavní prostor. Hledáme řešení, které nebude skvělé pouze po profesionální grafické či designérské stránce, ale které bude navíc zajímavým a inovativním prvkem interiéru. Hledáme nové přístupy.

Rozhodnutí nebylo jednoduché, jelikož oba týmy jednoznačně předvedly kvalitní řešení. Komise oceňuje vysokou profesionalitu, typografickou vyspělost a analytickou schopnost týmu 1. Jejich návrhy, vzorky i prezentace byly provedeny na vysoké úrovni a představený design velmi dobře promyšlený. Komise se však jednohlasně shodla na tom, že návrh týmu 2, přestože bude třeba dále dořešit některé realizační detaily naplňuje více to, co odpovídá poptávce po nových řešeních překračujících obvyklé modely.
Vítězný návrh týmu 2 byl tedy vybrán z těchto důvodů:

  • Koncepce návrhu jednoznačně přesahuje obvyklá standardní řešení navigačního designu. 
  • Navigační textový pás pod stropem výborně redefinuje prostory chodeb budovy. Naplňuje očekávání zadavatele ve smyslu práce s potenciálem prostředí. Jde o vhodný a sofistikovaný vizuální zásah do podoby sdílených prostor budovy.
  • Materiálové a modulární řešení návrhu zohledňuje dlouhodobý provoz orientačního systému, umožňuje relativně snadnou aktualizaci jednotlivých segmentů/tabulek.
  • Černobílé řešení je nejen nadčasové a výrazné, ale také dobře koexistuje s prostředím budovy. 
  • Návrh ponechává maximum vizuálního prostoru chodeb k výstavnímu účelu.

Práce na finalizaci vítězného návrhu nyní posouvá covidová situace, proto výroba a instalace proběhnou až v průběhu akademického roku 2021/2022.

Návrh vítězného týmu:
Pavel Kuja, Alexandra Šliková, Evelína Ženíšková, Kristína Kopecká (PD)

Návrh týmu č. 1:
Nikola Iljučoková, Judita Košťáková, Jáchym Moravec, Veronika Opatrná, Anna Rauferová (PD)