Pragovka Gallery vyhlašuje Opencall na rok 2022!

V současné době se Pragovka Gallery nachází v přízemí budovy E na Pragovce a je rozčleněna do tří samostatných galerií – Pragovka Gallery Rear, Pragovka Gallery Entry, Pop-up (+ Foyer). Z důvodů rekonstrukce je od ledna 2022 plánováno stěhování celé galerie (stále v rámci objektu). Původně architektonicky separovaný prostor bude nahrazen jednou sloupovou halou, kde zamýšlíme využití variabilního systému panelů, který bude možno uzpůsobit dle požadavků jednotlivých výstavních celků. Celková rozloha nových prostor bude 1100m2 pro až 4 souběžně probíhající projekty. Nebráníme se však ani velkorysým projektům.
 
Dramaturgie budoucího prostoru galerie se tak bude více soustředit na výběr děl do jednotlivých „dějství“, prolínajících se s kurátorskými koncepty hostujících kurátorů.

Poprvé je tak opencall otevřen uměleckým dílům bez kurátorské participace v rámci vyhlašovaných témat, rezidentům Pragovky (pod následným kurátorským vedením členů týmu galerie), ale také dlouhodobější kurátorské spolupráci.

Celkově tak lze žádat ve dvou hlavních kategoriích, přičemž v obou lze předložit dvě žádosti pracující s níže vyjmenovanými tématy:

– Umělecká díla (předpokládá se kurátorské vedení projektu ze strany týmu Pragovka for Art, z.s.)
– Hostující kurátor (právě 3 kurátorské projekty v případě dvou aplikací označit žádost 1a, 1b, 1c, žádost 2a, 2b, 2c.)

V OBOU PŘÍPADECH LZE PODAT 2 ŽÁDOSTI

 
Téma výzvy pro rok 2022: NAPOJENÍ
Pod-témata:
1. Zachyceni v čase a prostoru
2. Digitální a morfická pole
3. Touha po napojení

Program na rok 2022 bude sestaven do tří dějství, které mohou být vzájemně prostupné.
 

Úplné znění a podmínky výzvy: http://bit.ly/OpenCallPragovkaGallery2022
Formulář: http://bit.ly/prihlaskaPGOpenCall2022
 
Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky nebo písemně na:
Adresa I Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, 190 00 Praha 9
E-mail I  produkce.pragovkagallery@gmail.com (Mailové přihlášky odesílejte v jednom mailu, s předmětem Open call 2022).