Státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP

Státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 3. 5. – 6. 5. 2021. Pro obor Kurátorská studia se zkoušky uskuteční dne 9. 6. 2021.

Státní závěrečné zkoušky z dějin umění se uskuteční prezenční formou. Pouze v případě, pokud se epidemiologická situace výrazně zhorší a usnesení vlády ČR nedovolí prezenční zkoušení, bude řešen náhradní postup, o které budete včas informováni.

Harmonogram SZZ – bakalářské studium
Harmonogram SZZ – navazující magisterské studium
Harmonogram SZZ – navazující magisterské studium – Kurátorská studia