Umění navzdory času

Nadace pro současné umění Praha otevřela a zároveň zavřela dlouho připravovanou výstavu nazvanou Umění navzdory času

Výstava má připomenout odkaz nadace, která už třicet let vkládá své prostředky a úsilí do podpory českého umění, o kterém předpokládá, že je součásti harmonického rozvoje demokratické společnosti. Podpořili jsme 745 uměleckých projektů v celkové částce převyšující 50 milionů Kč. George Soros, který prvních deset let štědře Nadaci financoval, ukončil svou podporu v roce 2002 s předpokladem, že jeho iniciativu převezmou lidé, kteří v novém svobodném státě získají jak prostředky, tak zájem o harmonický rozvoj celé společnosti.

Výstava byla konkrétně inspirována Liborem Winklerem, jehož přátelské rady nám pomáhají najít v současné obtížné situaci tolik potřebné Sorosovy pokračovatele.

Více informací, katalog a fotografie z výstavy najdete na webových stránkách Nadace pro současné umění.

Prosíme stávající a potenciální finanční i nefinanční podporovatele a přátele Nadace, kteří by stáli o schůzku ve výstavě s ředitelem Nadace a kurátorem výstavy Ludvíkem Hlaváčkem, aby se přihlásili na ludvik.hlavacek@fcca.cz.