Výstava PROMĚNY I Galerie Rampa

Instalace PROMĚNY, soubor porcelánových biskvitových plastik, byla vytvořena tvůrčím procesem, u kterého sehrála stěžejní roli reakce vlastností porcelánu na žár v peci. Jednotlivé plastiky prošly stejným stádiem formování, avšak finální estetická podoba každého z objektů závisela na okamžiku vyjmutí z pece. Cesta ke konečnému tvaru tudíž nebyla záměrně závislá pouze na zásazích autorky.

Nikol Vavříková (*1995) se keramice věnuje od studií Střední průmyslové školy v Ostravě. Ráda tvoří jak funkční design, tak poeticky harmonické doplňky interiéru. Na keramice ji fascinuje celkový proces tvorby, díky kterému je konečný artefakt originálem. V roce 2018 vystavovala v Taoxichuan ceramic art avenue art gallery v Číně.

Každá z výstav cyklu material times,  se věnovala konkrétnímu materiálu, představenému skrze díla jednotlivých současných umělců. Návrat od konceptu k formě způsobil, že jsme v posledním desetiletí zažili kompletní rematerializaci umělecké tvorby. Důsledkem odhmotnění současného světa a komplikovaných sociálních vazeb je výsledná touha po  zkratkovitosti vyjadřování

Online podoba výstavy byla uvedena 3. 3. 2021 v 19 hodin.

Výstavu si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Kurátorkami výstavního cyklu jsou 3Kurátorky ve složení Alžběta Horáčková, Diana Kněžínková a Kristýna Hájková, které jsou absolventkami oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP.

3Kurátorky
Facebook I @3Kuratorky
Instagram I @3Kuratorky

Autor videa: Jirka Dvořák
Autor fotografií instalace: Petr Kubač
Autorka projekce: Anna Roubalová
Autorka grafiky: Myrna Krejčí