12. umělecké symposium V zahradách ve Staňkovicích

31. 7. – 6. 8. 2023 / Staňkovice 1, Litoměřicko

Zveme Vás na 12. ročník tradičního uměleckého symposia V zahradách ve Staňkovicích, letos s tématem Jak se do lesa volá, tak se z lesa ticho. Slavnostní otevření zahrady proběhne 5. 8. 2023 od 18 h. Samotná akce potrvá od 31. 7. do 6. 8. 2023.

Letošním tématem se stává reflexe známého přísloví, které dnes již neplatí z důvodu proměny našeho osobního, ale i celospolečenského vztahu k lesu, přírodě, krajině. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ticho je revizí působení člověka v krajině a zároveň po týdnu trvání symposia může přinést další otázky, které budou v průběhu roku diskutovány s odborníky.

Po slavnostním zahájení výstavy V zahradách bude následovat komentovaná prohlídka se všemi tvořícími.
V průběhu symposia je možné zahradu kdykoli navštívit.

Projekt letního speciálu v Českém středohoří – uměleckých intervencí a krajinných instalací v mikroprostoru zahrady (ale i okolí) vyvolává otázky zásahů specifických pro danou lokalitu (krajina sopek, krajina po těžbě, estetizované místo aj.). Nahlíží prostřednictvím tvorby na problematiku vztahu mezi člověkem a zahradou z několika perspektiv. Téma daného roku nabízí různé pohledy na fenomén zahrady, a to jak v lokálním, tak v globálním měřítku v kontextu kulturních, společenských a klimatických změn. Umělecké studio Löblhof & Artgrund poskytuje prostor pro zastavení, znovunalezení citu pro tradici a pravý vesnický život, i pro zahájení dlouhodobějších diskusí o proměně prostředí.

Organizují: Jan C. Löbl, Tereza Nováková, Kristýna Mouchová