Horizonty Barvy
1.10 – 21.11. 2021
Regionální muzeum v Teplicích

Výstava reflektuje podobu současné evropské krajiny v obrazech a trojrozměrných objektech Markéty VáradiovéIvy Kolorenčové a vznikla pod odborným vedením doc. PhDr. Tomáše Pavlíčka, Ph.D.

Společným motivem výstavy dvou renomovaných umělkyň v teplickém muzeu Ivy Kolorenčové a Markéty Váradiové jsou dva základní výtvarné fenomény barva a krajina. Zdánlivě jasná souvislost nebo možná lépe závislost jednoho fenoménu na druhém, je ale v díle obou dvou tvůrkyň posouvána na novou úroveň vzájemných vztahů.

Doprovodný program:

sobota 23. 10. v 10 a ve 14 hodin / sraz ve foyer teplickéhop zámku
Workshop – tvorba a odlitek vlastního reliéfu (lektorka MgA. Iva Kolorenčová)
Doprovodný program k výstavě Milan Žofla – sochař a keramik.

Regionální muzeum v Teplicích