Ceny rektora UJEP 2021

Cenu rektora UJEP za mimořádný umělecký počin získal v roce 2021 MgA. Jiří Thýn z Fakulty umění a designu UJEP, konkrétně za odbornou veřejností kladně hodnocený výstavní projekt „Mlčení, torzo, přítomnost“ realizovaný v Galerii hlavního města Praha v kurátorské koncepci Sandry Baborovské. Jiří Thýn na naší umělecké fakultě od roku 2020 vede, spolu s Václavem Kopeckým, Ateliér aplikované a reklamní fotografie.

„Slyšet názory umělce, který na naší univerzitě nepůsobí dlouho a dokáže porovnat místní atmosféru např. s pražskou FAMU, bylo pro mě velmi přínosné. Zvlášť, když jeho hodnocení byla veskrze kladná,“ říká rektor Balej.

fotografie / Josef Růžička