1. kolo soutěže o vnitřní granty

Děkanka fakulty vypisuje 1. kolo soutěže o vnitřní granty Fakulty umění a designu pro rok 2023. Vnitřní granty jsou určeny k podpoře tvůrčí činnosti členů akademické obce FUD. Vnitřní granty mají dvě samostatné kategorie, a to akademickou a studentskou.

Vnitřní granty pro rok 2023

Podmínky žádostí o podporu najdete v nové Směrnici děkana zde: 
Smernice-2-2022-tvurci-cinnost

Termín podávání žádostí o vnitřní grant je 1. 3.–31. 3. 2023. 

Žádosti zasílejte v elektronické verzi na email zita.sauerova@ujep.cz a v případě dotazů volejte: 721 513 474

Formulář žádosti – kategorie akademická

Formulář žádosti – kategorie studentská