Oděvní a textilní design FUD si odváží diváckou cenu z Pokojů 2023

Diváckou cenu na Pokojích 2023 získává pokoj č. 13 Las Ustos od studentek a studentů z našeho ateliéru Oděvní a textilní design. Moc Gratulujeme!

Poděkování také patří vedení ateliéru Janu Löblovi a Haně Coufalové za podporu celého projektu

https://www.facebook.com/prazskepokoje

Autoři jsou Alina Borodulina, Adéla Dvořáková, Aria Ehrlich, Claudie Haladová, Ema Domanická, Jakub Mikulášek, Justýna Ladislava Svobodová, Kateřina Kulková a Loice Michaela Ogola.