Art Safari 35: Hydrant / Festival současného umění

ART SAFARI 35: Hydrant

27.–28. června 2020

Kurátorka: Daniela Kramerová

www

Festival současného umění v rámci kterého jsou na skupinových výstavách prezentována díla etablovaných vedle začínajících a zahraničních umělců – od roku 2000 se konaly vždy dvakrát do roka formou open studios s pestrým doprovodným programem a  workshopy pro rodiny s dětmi.

Umělecký festival Art Safari s pořadovým číslem 35 je věnován v posledním období velice aktuálnímu tématu vody v různých uměleckých disciplínách, významových polohách a souvislostech. Přesto, že jde o téma v mediálním světě už poněkud obehrané, v zájmu o něj a hledání globálních a individuálních možností angažovanosti není možné polevovat. Tak jako hydrant znamená dostupný vodní zdroj, vodní živel je jedním z nejsilnějších zdrojů tvorby jak v rovině jevové inspirace, tak ve významové symbolice.

V poslední době umělci, jako senzory dění pomáhají detekovat problematická místa související s klimatickou krizí, upozorňovat a alarmovat veřejnost, ale také bránit se hysterii, pocitům bezmoci a vyrovnat se se situací na hlubší úrovni. Umělecké instituce revidují vlastní organizační praxi, sledují a minimalizují svou ekologickou stopu. Ohrožení vede k aktivizaci a nové vlně spolupráce v rámci uměleckých škol, ale i nově vznikajících sdružení a komunikačních platforem. Umělci mohou nabídnout vizionářský pohled a nečekané přístupy, ale i jemné proměny pohledu. V neposlední řadě umění nabízí možnost hluboce prožít krásu a významovou šíři jevů.

Studio Bubec pořádá tradiční dvodenní přehlídku, kde se prolínají různé umělecké disciplíny od výtvarného umění, hudby divadla po přednášky a workshopy. Bubec je tradičním místem setkávání uměleckých a názorových poloh i místem k příjemnému strávení rodinného víkendu. V letošním roce dochází k posunu termínu, od tohoto roku se přehlídka posouvá o měsíc dříve – do poloviny května.

Na výstavě se setkáme jak s inspirací vodní symbolikou, tak fyzikálními jevy spojenými s vodním živlem v malbě (například Martin Salajka, Matěj Lipavský, Nikola Nikolai), plastice (Jan Kovářík, Miriam Kaminská, Dagmar Šubrtová) , instalaci (Miloš Šejn, David Helán, Lada Semecká, Petra Skořepová) , videoartu (Jana Kasalová, Jakub Orel Tomáš, performanci (Miloš Šejn, David Helán, Marie Tučková). Intenzivně tu zaznívají i momenty obavy před nedostatkem vody, reflexe ohrožení a proměn krajiny a způsobů existence. Díla a akce zaplní nejen halu Studia Bubec v Řeporyjích, ale i přilehlé okolí včetně přilehlého rybníčka a zahrady studia (instalace Ivany Hanzlíkové, Matouše Lipuse a Ilony Janáčkové).

Zastoupení umělci:
Linda Čihařová, Ivana Hanzlíková, Jiří Hauschka, David Helán, Magdalena Hromířová, Tomáš Hrůza, Ilona Janáčková, Miriam Kaminská, Jana Kasalová, Daniel Kinský, Jan Kovářík, Matěj Lipavský, Matouš Lipus, Nikola Nikolai, Pavel Příkazský, Martin Salajka, Lumír Seifert, Lada Semecká, Petra Skořepová, Čestmír Suška, Daniel Suška, Miloš Šejn, Dagmar Šubrtová, Jakub Orel Tomáš, Marie Tučková