Audit rovných příležitostí mezi studujícími UJEP

 
Paralelně vedle inciativy Bezpečné prostředí FUD běží také na úrovni univerzity Audit rovných příležitostí mezi studujícími UJEP. Dotazník přišel studujícím do STAG. Více k auditu naleznete na stránkách UJEP.
 
Data samozřejmě dostaneme i za fakultu, tak tomu pár minut věnujte. Pomůže nám to. Dotazník je rozsáhlejší, než tomu bylo v případě toho našeho, a zpracovává jej externí subjekt.
 
Pokud by Vás zajímalo, jak dopadlo dotazníkové šetření inciativy Bezpečné prostředí FUD, najdete ho na našem webu na záložce FAKULTA / Bezpečné prostředí FUD. Dotazníkem a jeho vyhodnocením samozřejmě naše snahy nekončí. Budeme pokračovat dalšími opatřeními, na kterých nyní pracujeme.