BILANČNÍ VÝSTAVA KATEDRY VÝTVARNÉ PRAXE květen 2024

BILANČNÍ VÝSTAVA KATEDRY VÝTVARNÉ PRAXE, květen 2024

16. 5. 2024 / 14–17 h / 3. patro budovy Fakulty umění a designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem. Výstavu zahájíme poděkováním studentům a pedagogům ve 14.00. Zveme Vás na jednodenní bilanční výstavu prací, které studenti vytvořili ve výuce kresby, malby, prostorové tvorby a grafiky Katedry výtvarné praxe FUD UJEP v akademickém roce 2023/2024.

Pořádá Katedra výtvarné praxe

Grafický design / Bedřich Rose, 2024