Call for papers – studentská konference EX ARTE

PEVNOSTI, MOSTY A HRANICE 

Příspěvky lze věnovat jednomu dílu, metodě či komparaci přístupů, otevřeni jsme jak případovým studiím na konkrétním materiálu, tak čistě teoretickým a metodologickým přístupům. Účastníci budou mít možnost textové verze po úspěšném recenzním řízení publikovat na webových stránkách EX ARTE

DÉLKA PŘÍSPĚVKU 

20 min. + 10 min. diskuse 

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI 

Deadline: 22. 9. 2024 

Abstrakt příspěvku (max. 1 800 znaků včetně mezer) a stručný medailonek autora či autorky (max. 600 znaků včetně mezer) zasílejte na adresu exartetheory@gmail.com 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí příspěvku na konferenci: 22. 10. 2024 

Datum konání konference: 21.22. 11. 2024 

Deadline pro odevzdání textové verze (dobrovolné): 22. 1. 2025 

ORGANIZACE 

Konference EX ARTE se uskuteční 21.22. listopadu 2024 na půdě Semináře dějiny umění FF MUNI v Brně (Knihovna Hanse Beltinga), Veveří 28

Organizační komise je složena ze studentů magisterských a doktorských studijních programů Katedry dějin umění Univerzity Palackého V Olomouci, Semináře dějin umění Masarykovy univerzity, Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy a Katedry dejín a teórie umenia Trnavské univerzity v Trnavě

Studentky Semináře dějin umění FF MU

Štěpánka Grunová a Karolína Haasová 

Odborná supervize: Ondřej Jakubec a Radka Nokkala Miltová 

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ 

Konference je otevřena především pro studentky a studenty kateder dějin umění, resp. vizuálních studií a příbuzných disciplín, které působí na území České a Slovenské republiky. Určená je studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia, jako prostor, kde se nekompetitivním způsobem setkáme, můžeme prezentovat a diskutovat výsledky své práce a hledat společný metodologický jazyk naší generace

Své dotazy zasílejte adresuexartetheory@gmail.com