ČELEM K UMĚNÍ #2 / Sítě, kokony, hnízda. Obrazy propojení, zaplétání a ovládání

6. 3. v 16.30 / AULA 537 FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

VÁCLAV HÁJEK
Sítě, kokony, hnízda. Obrazy propojení, zaplétání a ovládání

Obrazová, literární i obecněji metaforická tématika pavučiny, zámotku, kukly (motýlí apod.), kokonu (bource morušového), hnízda a popřípadě motivy spřádání vlákna, tkaní textilií (a potažmo splétání textu) ad. se vyskytují poměrně tradičně v kultovních, alegorických, moralistních a mocensko-reprezentačních souvislostech. Dnešní reflexe splétání a šíření sítí (ať už technologických nebo společenských) se zaměřuje jak na jejich varující, tak povzbudivé aspekty: „zasíťování“ implikuje dojem propojenosti, komunikace, vazeb a zároveň odstraňování hierarchického rozčlenění. Na tyto asociace navazují mnohdy ovšem obavy z rozostření individuality a identity (můžeme se cítit jako součást vlákniny jakéhosi „podhoubí“, což je vnímáno značně ambivalentním způsobem).

Sítě a zámotky mají povahu přehledně organizované pavučiny i „rhizomatických“ (slovy Gillesa Deleuze) chuchvalců. Budeme sledovat návaznosti a posuny v užívání obrazové (anti)struktury sítě, propletence, hnízda v několika kulturně-historických řezech – počínaje kupříkladu rolí kultovního předení a tkaní (v antické mytologii spojeného třeba s bohyní Démétér), přes alegorii duchovního zrození z kukly nebo kokonu, až k technologických a urbánním sítím a „džunglím“ třeba na snímcích Thomase Strutha.

Pokusíme se interpretovat vizuální metafory zdánlivě jasně organizovaných sítí a též „chaotických“ zámotků v jejich kulturně-historických kontextech a podtrhnout již tradičně ambivalentní chápání motivu komplikovaného pospojování vláken (to může asociovat past, labyrint, zmatení, ale také aditivní, ne-hierarchickou strukturu, propojení a zpřehlednění na způsob mapy, nebo taktéž ovládání z centra sítě a proměnu jejích uživatelů v kořist atd.).

Bio:
Václav Hájek je historik umění a teoretik vizuální kultury. Vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a na Katedře scénografie DAMU. Zabývá se otázkami stereotypů v obrazových médiích a v lidském vidění. Působí také jako výtvarník, básník, organizátor výstav.

Výběr z bibliografie:
Na hraně všednosti. Eseje o vizuální kultuře. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2022.
Obzory a ruiny: Viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2020.
Jak rozpoznat odpadkový koš: Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře. Praha: Labyrint, 2011.