ČELEM K UMĚNÍ #3 / Generativní algoritmy v současném umění

13. 3. v 16.30 / AULA 537 FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

NOEMI PURKRÁBKOVÁ
Generativní algoritmy v současném umění

Přednáška se zaměří na diskutované téma generativních algoritmů v kontextu současného výtvarného umění. Nenabídne odpovědi na (humanisticky) etická či autorskoprávní dilemata spjatá s produkcí generativních obrazů, ale spíše se bude zamýšlet, co nám tyto obrazy mohou říct o samotných procesech (naší) imaginace a kreativity, potažmo o širší dynamice vztahu mezi člověkem a technikou.

Bio:
Noemi Purkrábková je mediální teoretička, kurátorka a autorka textů o umění. Je spoluzakladatelkou amorfního kolektivu BCAA system, který se pohybuje na pomezí experimentální hudby a vizuálního umění. Působí jako doktorandka na Katedře filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a interní redaktorka časopisu Art Antiques. Je jednou z kurátorek pražské galerie Holešovická šachta a členkou experimentální kurátorské platformy Proto Gallery Systems.