ČELEM K UMĚNÍ #4 / Umění podnikání / umělec, kurátor a umělecký manažer?

20. 3. v 16.30 /  DŮM UMĚNÍ ÚSTÍ NAD LABEM

MARIJA GRINIUK
Umění / podnikání: umělec, kurátor a umělecký manažer ?

Umělecká praxe dnes zahrnuje různé obory, což vyžaduje, aby studenti získali během svého vysokoškolského vzdělání dovednosti v rolích jako jsou umělci, kurátoři a umělečtí manažeři. Tato přednáška vychází z nedávných výzkumných výstupů zaměřených na sbližování uměleckých rolí, kdy umělec přebírá role kurátora, uměleckého manažera a aktivisty. Během veřejné přednášky bude Griniuk sdílet a diskutovat o svém uměleckém portfoliu, které obsahuje její projekty jako umělkyně a kurátorky, a vysvětlí své strategie pro práci s kurátorskými postupy v rámci institucí i mimo ně. Jako umělec se Griniuk zabývá performančním uměním, instalací a malbou se zaměřením na dekolonizační problémy v litevském kontextu. Ve své roli kurátorky Griniuk spolupracuje komunitou Sámských umělců, organizuje jak samostatné výstavy, tak skupinové projekty.

Bio:
Dr. Marija Griniuk získala titul Ph.D., na Laponské univerzitě ve Finsku. Je ředitelkou Sami Center for Contemporary Art v Karasjoku v Norsku. Je litevskou umělkyní a má zkušenosti s vizuálním uměním, performancí a pedagogikou performance. Ve své  performance tvorbě se zaměřuje na témata postkoloniální paměti v litevském kontextu. Ve své kurátorské práci se pak zajímá o téma mnohostranného kurátorství uměleckých děl obsahujících politicky nabitá témata umělců z původních (domorodých) a pobaltských komunit. Její aktuální publikace je výstupem zkoumaných témat: Marija Griniuk: Technovoyeurism into a (performing) Body. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 348. Laponská univerzita 2022, Rovaniemi.