Čelem k umění / Adam Gebrian

středa 22. 3. 2023
Aula č. 537

Vlastní cestou: samá chyba, ale krásný …

O čem jiném přednášet studentům, než o studiu. Rád bych vás seznámil s tím, jakým způsobem jsem studoval já. Jaký to na mě mělo vliv. V jakém prostředí studium probíhalo a co mi pomohlo zjistit. Nebude se tedy jednat striktně o přednášku o architektuře či veřejném prostoru, ale spíše o klopotný způsob, který bych nazval pokus a omyl, kterým jsem si kdysi prošel. Většinová část se bude týkat studia v Los Angeles na škole SCI-Arc v letech 2007-08, ale pokusím se z této konkrétní zkušenosti vyvodit obecnější závěry, které mě ovlivňují dodnes.

Adam Gebrian je český architekt, teoretik, propagátor a kritik architektury.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.

Kurátor přednáškového cyklu / prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.