Čelem k umění / Adam Gebrian

středa 29. 3. 2023
Dům umění Ústí nad Labem

Veřejný prostor versus veřejný život, aneb příliš mnoho není nikdy dost

Budeme si povídat o vztahu veřejného prostoru a veřejného života. O tom, kolik veřejného prostoru je moc, kolik málo a kolik akorát. Kolik vyžaduje péče a jakým způsobem se o něj starat. Část přednášky bych rád věnoval mému velmi povrchnímu pohledu na současný stav Ústí nad Labem.

Adam Gebrian je český architekt, teoretik, propagátor a kritik architektury.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.

Kurátor přednáškového cyklu / prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.