Čelem k umění / Andrea Průchová Hrůzová

středa 5. 4. 2023
Dům umění Ústí nad Labem

Obrazy klimatické změny: Málo nebo moc? Moc nebo bezmoc? Vizuální data, stereotypy a anestetika

Ilustrace rudé hořící planety, fotografie polárních medvědů na roztávajících krách, červenomodré „hokejkové“ grafy nebo třeba zjednodušené symboly smogových komínů a větrných mlýnů představují dobře známé stavební prvky vizuální rétoriky klimatické změny. Slouží jako důležité symbolické a mocenské nástroje pro střetávání zastánců i odpůrců klimatického hnutí, a tedy tvoří nedílnou součást současné kulturní politiky ocitající se ve stavu takzvaných „kulturních válek“. Přednáška seznamuje s výzkumy z oblasti mediálních a vizuálních studií, které pojmenovávají a mapují nástup tématu klimatické změny do veřejného diskurzu od roku 2005. Zabývá se oblastmi vědeckých znázornění, mediálních reprezentací, kinematografie a operativních obrazů, aby v závěru nabídla širší kontexty promýšlení hegemonické vizuality klimatu a klimatické změny jako mechanismu pro udržení současného politicko-ekonomického systému, v němž klimatická a sociální nerovnost jdou ruku v ruce.

 Mgr. Andrea Průchová Hrůzová Ph.D. je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou působící v Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR a pedagožkou na katedře Sociologie Fakulty sociálních věd UK, která založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.

Kurátor přednáškového cyklu / prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.