Čelem k umění: Art without an Object but with Impact / DITA LAMAČOVÁ

22. 11. V 16:30 / AULA 537 FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

Art without an Object but with Impact*

O umění, které má transformační charakter. Je vedené přesvědčením, že umění a kultura mohou přinášet komplexní pohledy, měnit životy jednotlivců, posilovat sociální soudržnost a stavět mosty mezi komunitami. O umění, které vytváří a podporuje vztahové sítě. Orientuje se na společenský dopad a dlouhodobé výsledky. Představení působnosti spolku bubahof, který je otevřenou platformou zaměřenou na sociálně-kulturní aktivismus, umění a vzdělávání.

Dita Lamačová vystudovala Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita SU v Opavě. Od roku 2001 pracuje na vlastních projektech či spolupracuje s českými a zahraničními kulturními institucemi v oblasti současného umění a vizuální kultury. Přednáší na středních školách o vizuální kultuře. Věnuje se uměleckým a kulturně-sociálním aktivitám. Je zakladatelkou spolku bubahof.com.

*vypůjčeno od George Steinmanna