Čelem k umění: Automatizace obrazu mezi nadpřirozenem, přírodou a technikou / TOMÁŠ DVOŘÁK

15. 11. V 16:30 / AULA 537 FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

Přednáška představí náčrt dějin obrazu z antropo-ex-centrické perspektivy, konkrétně hlavní tradice obrazů nevytvořených člověkem. Posouvá důraz od otázky produkce k obrazů k otázce jejich rozpoznávání a nalézání, resp. k problematice automatizace procesů produkce a vnímání obrazů a jejich historického vývoje s důrazem na vztahy mezi estetikou malebna, fotografií a strojovým viděním.

Tomáš Dvořák je odborným asistentem na katedře fotografie pražské FAMU a vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Ve svém výzkumu se zaměřuje na filozofii a dějiny médií a filozofii a dějiny vědy a vzájemné vztahy těchto oborů, zejména na mediální archeologii vědy a poznání. Nedávno vydal spolu s Jussim Parikkou knihu Photography Off the Scale: Theories and Technologies of the Mass Image (Edinburgh University Press, 2021).