Čelem k umění: Být soukromý na veřejnosti – umělecká angažovanost a společenský dialog / MARCUS NEUSTETTER

25. 10. v 16:30 / aula 537 Fakulty umění a designu UJEP

Druhá přednáška Marcuse Neustettera s názvem Být soukromý na veřejnosti – umělecká angažovanost a společenský dialog z cyklu Agenda zranitelnosti – naléhavost a umění v současné metakrizi. 25. 10. v 16:30 / aula 537. 

Sedmidílný cyklus přednášek vychází z transdisciplinární a mezisektorové praxe realizované v posledních 25 letech v různých kontextech a komunitách. Odráží zkušenosti autora s působením v proměňujících se společenských a environmentálních podmínkách, ve kterých se jako umělec pohybuje mezi ateliérem, veřejným a virtuálním prostředím a ve svých kolaborativních praktikách působí jako podnikatel v uměleckém průmyslu a komunitní aktivista. Tato rozmanitost zkušeností nabízí různé perspektivy, které zdůrazňují a zároveň zpochybňují přístup umělce, designéra, architekta a kurátora v současné životní zkušenosti. Přednášky čerpají z poznatků z minulých projektů, současné praxe a představují perspektivy spolupracujících umělců, kurátorů, vědců i filozofů a jejich cílem je vyvolat kritické otázky o individuální umělecké praxi, postavit umělecké dění do vztahu k současným podmínkám a motivovat k dialogu a spolupráci.

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.