Čelem k umění / Gardening of Soul: Introduction

7. 12. 2022, 16.30, Dům umění Ústí nad Labem

Zveme vás na další přednášku z cyklu Čelem k umění která proběhne formou komentované prohlídky mezinárodní výstavy v Domě umění Ústí nad Labem za účasti vystavujících umělkyň a umělců.

Výstava Gardening of Soul: Introduction je koncipována jako prezentace různých způsobů umělecké práce zaměřených na metaforicky vnímané téma zahrady a zahradničení, přičemž na výběru umělkyň a umělců i konkrétních uměleckých děl kooperoval Dům umění Ústí nad Labem s devíti institucemi z Hongkongu, Chorvatska, Itálie, Islandu, Jihoafrické republiky, Německa, Rakouska, Ukrajiny a USA. Výstava se zapojením dokumentačních formátů či reinstalací představuje umělecká díla, která byla primárně koncipována pro veřejný prostor a aktivně reagovala na společenskou situaci ovlivňující, determinující nebo rozvíjející charakter konkrétní lokality a kvalitu jejího využití komunitou. Jedná se o projekty bytostně inspirované touhou budovat pomyslné zahrady chápané jako místa společné zodpovědnosti i odhodlání, transformovat zanedbané a skomírající na prospívající a udržitelné.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.

Kurátor výstavy a přednáškového cyklu / prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.