Čelem k umění / Martin Charvát

Čelem k umění / Martin Charvát
středa 1. 3. 2023
Aula č. 537

Forenzní estetika: kartografie nedávné minulosti a projekce budoucnosti 

Cílem přednášky je zmapovat vznik a vývoj tzv. forenzní estetiky, která byla ustavena před 13 lety díky Eyalu Weizman, který v roce 2010 založil a stal se ředitelem Centra forenzní architektury na univerzitě Goldsmith v Londýně. Pro forenzní estetiku je charakteristické využívání nejmodernějších technologií vizualizace, digitálních projekcí, kartografických nástrojů pro analýzu geopolitických a geografických proměn prostředí, záznamových médií, snímků ze sociálních sítí, s cílem odhalit a zviditelnit stopy násilí, které se nezapisuje jen do lidských těl, ale také architektury, urbánního prostředí a do těla země.

Martin Charvát působí na katedře mediálních studií Metropolitní univerzity v Praze, kde vede Centrum pro studium mediální kultury. Věnuje se zejména filozofii médií, poststrukturalismu a sémiotice.

Čelem k umění je přednáškovým cyklem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně konajícím se každou středu od 16:30.

Kurátor přednáškového cyklu / prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.