Čelem k umění: Perspektivy a neznámé – každý se v jistém smyslu ocitá na periferii / MARCUS NEUSTETTER

1. 11. V 17:00 / AULA 536 FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP

Třetí přednáška Marcuse Neustettera s názvem Perspektivy a neznámé – každý se v jistém smyslu ocitá na periferii z cyklu Agenda zranitelnosti – naléhavost a umění v současné metakrizi. 1. 11. v 17:00 / aula 536.

“Vertikální nazírání”, jak tento termín napovídá, je aktem pozorování a hledání nových perspektiv, tak jako archeologové a astronomové zkoumají záhady nad i pod námi. Třetí přednáška z cyklu představuje dlouhodobou posedlost Marcuse Neustettera pochopit svou pozici ve vztahu k neznámému prostřednictvím umělecké práce. Tato přednáška nás přesune od hor a jeskyní k observatořím i Mezinárodní výzkumné stanici, a představí i současnou spolupráci s umělkyní Bronwyn Lace a kurátorkou Annick Bureaud a Sumbandila satelitu.

Sedmidílný cyklus přednášek vychází z transdisciplinární a mezisektorové praxe realizované v posledních 25 letech v různých kontextech a komunitách. Odráží zkušenosti autora s působením v proměňujících se společenských a environmentálních podmínkách, ve kterých se jako umělec pohybuje mezi ateliérem, veřejným a virtuálním prostředím a ve svých kolaborativních praktikách působí jako podnikatel v uměleckém průmyslu a komunitní aktivista. Tato rozmanitost zkušeností nabízí různé perspektivy, které zdůrazňují a zároveň zpochybňují přístup umělce, designéra, architekta a kurátora v současné životní zkušenosti. Přednášky čerpají z poznatků z minulých projektů, současné praxe a představují perspektivy spolupracujících umělců, kurátorů, vědců i filozofů a jejich cílem je vyvolat kritické otázky o individuální umělecké praxi, postavit umělecké dění do vztahu k současným podmínkám a motivovat k dialogu a spolupráci.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.