Čelem k umění: Umělecká procesualita se zapojením experimentu a hry / MARCUS NEUSTETTER

18. 10. v 16:30 / aula 537 Fakulty umění a designu UJEP

Výtvarný umělec Marcus Neustetter působí v Jihoafrické republice a Rakousku. Pro Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem připravil cyklus přednášek nazvaný Agenda zranitelnosti – naléhavost a umění v současné metakrizi.

Sedmidílný cyklus přednášek vychází z transdisciplinární a mezisektorové praxe realizované v posledních 25 letech v různých kontextech a komunitách. Odráží zkušenosti autora s působením v proměňujících se společenských a environmentálních podmínkách, ve kterých se jako umělec pohybuje mezi ateliérem, veřejným a virtuálním prostředím a ve svých kolaborativních praktikách působí jako podnikatel v uměleckém průmyslu a komunitní aktivista. Tato rozmanitost zkušeností nabízí různé perspektivy, které zdůrazňují a zároveň zpochybňují přístup umělce, designéra, architekta a kurátora v současné životní zkušenosti. Přednášky čerpají z poznatků z minulých projektů, současné praxe a představují perspektivy spolupracujících umělců, kurátorů, vědců i filozofů a jejich cílem je vyvolat kritické otázky o individuální umělecké praxi, postavit umělecké dění do vztahu k současným podmínkám a motivovat k dialogu a spolupráci.

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.