Cena Neon I výzva pro studentky a studenty vysokých uměleckých škol

Společně s Pražskou plynárenskou je vyhlášen první ročník Ceny Neon pro studenty a studentky vysokých uměleckých škol. Cílem otevřené výzvy je podpořit inovativní umělecké projekty zaměřené na současné digitální technologie, animaci, motion design nebo 3D animaci.

Úkolem je navrhnout dílo speciálně pro Cenu Neon a realizovatelné do 1. října 2021, které bude součástí programu Signal Festivalu 2021. 
Náklady na vznik díla podpoří Signal Festival a Pražská plynárenská částkou 200 000 Kč.
Právě tu získá vítěz či vítězný kolektiv na realizaci svého projektu.
Součástí ocenění je prezentace projektu v rámci devátého ročníku Signal Festivalu, který se koná od 14. do 17. října 2021 v ulicích Starého Města, Holešovic a Karlína.

Oceněné dílo se zároveň stane součástí umělecké sbírky Pražské plynárenské, do jejíhož portfolia patří díla respektovaných českých umělců, jakými jsou Toyen, Jindřich Štýrský, Adolf Hoffmeister, Jiří Kolář nebo Běla Kolářová. 

Co je potřeba splňovat?
být aktivní student či studentka vysoké umělecké školy, a to včetně VOŠ, na území České republiky (česká národnost přitom není podmínkou)
– dílo musí vzniknout speciálně pro Cenu Neon a musí být realizovatelné do 1. října 2021
– je třeba vyplnit tento formulář a zaslat návrhy spolu se stručným popisem projektu a potvrzením o studiu na adresu neon@signalfestival.com v libovolném formátu jako pdf, jpg, storyboard apod. do 30. srpna 2021.

Podrobné informace naleznete zde.

Kvalitu stejně jako celkovou realizovatelnost projektu posoudí odborná porota složená ze zástupců vysokých uměleckých škol, organizátorů Signal Festivalu a respektovaného umělce české výtvarné scény.