Děkanka fakulty Zdena Kolečková vystavuje na mezinárodní výstavě Skupinová terapie: Sbírky v dialogu

Ústředním tématem tohoto dialogu jsou aktuální otázky a výpovědi o živoucí realitě. Příběhy obsažené v těchto dílech se týkají každodenního života, osobních nadějí a obav, sociální soudržnosti a politiky, ale také zkoumají základní otázky související s pojmem demokracie, demokratickými hodnotami a konceptem svobodné a otevřené společnosti. Tyto výpovědi představují umělecká díla v jejich kontextu a udávají směr pro dialog s vystavenými díly a navzájem mezi nimi. Na výstavě jsou vyjádřeny následujícími pojmy:

Rovná práva – Demokracie
Individualismus – Vize světa
Duchovní dimenze – Emocionální rovnováha
Paměť – Historie – Identita
Perspektivy budoucnosti – Technologie

Vybraná témata a díla se snaží nalézt rovnováhu pro jedince, kteří se potýkají s hrozivými výzvami, jež přinášejí hlavní konflikty naší doby. Jaké obrazy utvářejí vzpomínky a vytvářejí historii, a to jak na osobní, tak na společenské úrovni? Jak lze dosáhnout mírového soužití? Jaký vliv budou mít technologický pokrok, digitalizace a umělá inteligence? Jak vypadá budoucnost naší planety? Hrají soukromé sny a osobní mytologie ještě nějakou roli? Mohou jedinci přispět k utváření dějin? Jak reagujeme na válku a jaký postoj zaujímáme k totalitním režimům, segregaci a vyloučení? Jak se vyrovnáváme s tlaky, zraněními a traumaty, které zažíváme?

Autoři a autorky vystavených děl ze sbírek Art Collection Telekom a Galerie hlavního města Prahy:
Vasil Artomonov & Aleksey Klyuykov, Sasha Auerbakh, Albena Baeva, Eleni Bagaki, Daniel Balabán, Levan Chelidze, Lana Čmajčanin, Danica Dakić, Anna Daučíková, Aleksandra Domanović, Petra Feriancová, Kyriaki Goni, Igor Grubić, Aneta Grzeszykowska, Nilbar Güreş, Ksenya Hnylytska, Vladimír Houdek, Anna Hulačová, Hristina Ivanoska, Sanja Iveković, Nikita Kadan, Hortensia Mi Kafchin, Alevtina Kakhidze, Šejla Kamerić, Lito Kattou, Lesia Khomenko, Zdena Kolečková, Eva Koťátková, Marie Kratochvílová, Andreja Kulunčić, Nino Kvrisvishvili, KW (Igor Korpaczewski), Little Warsaw, Václav Magid, Radenko Milak, Brilant Milazimi, Ciprian Mureşan, Roman Ondak, Dan Perjovschi, Alma Lily Rayner, Slavs and Tatars, Marie Tučková, Martina Vacheva.

Pozvané autorky: Lenka Glisníková, Klaudie Hlavatá, Jindřiška Jabůrková, StonyTellers.
Výše uvedené autorky byly osloveny ze strany Art Collection Telekom a Galerie hlavního města Prahy, aby pro tuto výstavu vytvořily nová díla.

Více informací: https://www.ghmp.cz/en/exhibitions/group-therapy/

Zdroj: GHMP