DIPLOMKY 21 I výstava magisterských & bakalářských prací

Výstava závěrečných magisterských a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za akademický rok 2020/2021 představí to nejaktuálnější na poli designu i volného umění. 

Fakulta umění a designu UJEP vás srdečně zve na zahájení výstavy DIPLOMKY 21, které proběhne ve čtvrtek 26. 8. 2021 v 18.00 před budovou FUD.  
(V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení uvnitř fakulty). 

Výstava představí diplomanty z 16 ateliérů zaměřujících se na design, užité umění, grafický design, fotografii a elektronický obraz. Studenti ve svých závěrečných pracích zpracovávají témata reagující na aktuální dění v celospolečenském diskurzu i na umělecké scéně. 

Pozvánka na zahájení výstavy DIPLOMKY 21.

Odkaz na facebookovou událost DIPLOMKY 21.

termín výstavy I 27. 8. – 8. 9. 2021
otevírací doba I denně 14.00 – 18.00
vernisáž I 26. 8. 2021 od 18.00
obhajoby bakalářských & magisterských prací I 7. – 8. 9. 2021

Autorem grafické podoby je Pavel Frič, studio Monsters.