pořádáme exkurzi na světovou přehlídku aktuálního výtvarného umění

Exkurze v termínu 22. – 25. 9. 2022

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá exkurzi na přehlídku světového umění DOCUMENTA, která je jednou z nejvýznamnějších světových akcí svého druhu. Její tradice započala v roce 1955, kdy kurátor Arnold Bode pod tímto názvem uspořádal v Kasselu přehlídku klíčových osobností mezinárodního avantgardního umění, které bylo nacistickým režimem potlačováno a označováno jako Entartete Kunst (zvrhlé umění). Už v tomto prvním gestu se odráží snaha pořadatelů výstavy reagovat nejen na aktuální pohyb na umělecké scéně, ale rovněž interpretovat zásadní soudobé politické a společenské události. DOCUMENTA se postupně spolu s bienále v Benátkách a Sao Paulu zařadila mezi události, které mají možnost dynamizovat diskurz nejnovějšího výtvarného umění a prosazovat do širšího povědomí aktuální trendy.  

Podrobné informace o výstavách, koncepci a lokacích naleznete na webových stránkách DOCUMENTY:
https://documenta-fifteen.de

Program exkurze:

Čtvrtek 22. 9. 2022 / odjezd v ranních hodinách z Ústí nad Labem, během cesty zastávka v Drážďanech nebo Lipsku a večer ubytování v Kasselu
Pátek 23. 9. 2022 / prohlídka Documenty v Kasselu
Sobota 24. 9. 2022 / prohlídka Documenty v Kasselu a večer odjezd zpět do Ústí nad Labem
Noc ze soboty 24. na neděli 25. 9. 2022 / návrat do Ústí nad Labem

Počet účastníků exkurze je 57 osob.
Cena zájezdu pro studenty Fakulty umění a designu UJEP: 2 500 Kč
Cena zájezdu pro akademické pracovníky Fakulty umění a designu UJEP: 3 500 Kč
Cena zájezdu pro THP zaměstnance Fakulty umění a designu UJEP a externí účastníky: 5 600 Kč
v ceně je zahrnuta doprava autobusem, pojištění, hotelové ubytování na 2 noci, vstupné na přehlídku Documenta
ubytování v jednoduchém, levném, ale čistém hotelu v docházkové vzdálenosti od centra Kasselu v dvojlůžkových pokojích, se snídaní

Ubytování je zajištěno v těchto hotelech:
→ 12 osob ve dvou apartmánech s celkem 6 dvoulůžkovými pokoji, 2 kuchyněmi a 3 koupelnami v hotelu  SOVA Hotel Frankfurter Str. 176 , 34134 Kassel.
Ve 13 dvoulůžkových pokojích a v 5 jednolůžkových pokojích se snídaní v hotelu Novostar Hotel Kassel GmbH.

Dále si na místě z vlastních prostředků účastníci hradí: vstupné na další výstavy, především v Drážďanech nebo Lipsku ve výši cca 10 Euro.

Závazné přihlášky se přijímají do 15. 6. 2022 v 1. patře u Zity Šauerové. Přihlášku lze zaslat i e-mailem: katerina.palesnikova@ujep.czzita.sauerova@ujep.cz (na obě adresy!). Více viz přihláška

PŘIHLÁŠKA

Zájezd v rámci FUD UJEP pořádá Dům umění Ústí nad Labem a Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP.