Elektronický předzápis na akademický rok 2021/2022

Elektronický předzápis bude otevřen od 7. 6. 2021 do 19. 10. 2021. Pouze pro budoucí 1. ročník bakalářského studia bude zápis otevřen později. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsané dostatečné množství kreditů pro daný rok.

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo, které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B)volitelné (status C).

NEZAPOMEŇTE SI ZÁPIS VČAS UDĚLAT. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁPIS V ŘÁDNÉM TERMÍNU NEBUDE PROVEDEN, BUDE S VÁMI ZAHÁJENO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O MOŽNÉM UKONČENÍ STUDIA.