Elektronický zápis předmětů do stagu – online výuka

Vážené studentky, vážení studenti, přestože elektronický zápis předmětů do systému Stag je ještě stále otevřen, je třeba si zápis provést co nejdříve. S ohledem na částečnou online výuku v zimním semestru je třeba upozornit, že ten, kdo není u daného předmětu zapsán, nemůže dostat informaci od příslušného pedagoga přes systém Stag.

Také je třeba připomenout, že informace ze Stagu budou odesílány na mailovou adresu, kterou máte ve stagu nastavenou.