exkurze na Benátské bienále 2024

Exkurze v termínu 19. – 23. 9. 2024

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá exkurzi na Benátské bienále. Jedná se o mezioborovou přehlídku současného výtvarného umění pořádanou v každém lichém roce v italských Benátkách. 

Podrobné informace o výstavách, koncepci a lokacích naleznete na webových stránkách Benátského bienále https://www.labiennale.org/en/art/2024 

Program exkurze a ceny

Závazné přihlášky se přijímají do 10. 6. 2024 v 1. patře u Zity Šauerové. Přihlášku lze zaslat i e-mailem: zita.sauerova@ujep.cz . Více viz přihláška

PŘIHLÁŠKA