Exprese, vztahy a procesy

Publikace „Exprese, vztahy a procesy“ je souborem textů, kreseb a grafik, jejichž společným polem zájmu je exprese, její druhy a způsob performativity. Interaktivní obrazová část publikace určená dětem k dokončení je soubor grafických tisků Martina Raudenského. Publikace tak navazuje na předchozí knihu Ko-text a spojuje teoretickou, výtvarnou a interaktivní oblast. Teoretická část je určena výtvarné odborné veřejnosti, studentům, učitelům a teoretikům vizuálních oborů. Jeho autorkou je Kateřina Dytrtová. Jedná se o analýzu nedávných projektů galerie Rudolfinum (tvorba bratří Chapmanů, Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlindy De Bruyckere, Taryn Simon a dalších). 

Kniha je ručně vázaná, vytištěná na papírech Munken, za použití grafických technik sítotisku a autorského ofsetu. Je vydána v limitovaném nákladu 200 číslovaných výtisků. 

„Zastřešujícím konceptem, který autoři shledávají vhodným, je exprese v pojetí klasiků estetiky a teorie umění, jimiž jsou Benedetto Croce a (zejména) Nelson Goodman a jejich pokračovatelé. (…) Expresivita v daném pojetí a s ohledem na vymezené druhy symbolizace (a hierarchii Goodmanových pojmů denotace, exemplifikace a exprese) umožňuje blíže zkoumat kardinální momenty nejen teorie umění (zejména interpretace), ale i výtvarné pedagogiky. (…) Přestože o expresi bylo již mnohé napsáno, zmíněné teoretické konstrukty jsou v této knize využity inovativně.“ (Z recenzního posudku doc. Petry Šobáňové, Ph.D.)

„Interaktivní obrazovou část publikace vytvořil Martin Raudenský. Jeho vizuální podněty tvoří expresivní prostředí jednak pro interakci s dětským čtenářem, jednak pro texty Kateřiny Dytrtové, která postupně představuje expresi a její kulturní kontext – expresivitu. Kromě původních publikací N. Goodmana se přitom opírá o další autory zejména z okruhu analytické estetiky a také o české autory zabývající se expresí v knize Tvorba jako způsob poznávání. (…) Dytrtová ve svých analýzách často oprávněně vyzdvihuje podstatnou funkci uměleckého, kulturního a sociálního kontextu při tvorbě exprese. Sociální oblast a její hodnotová a etická kritéria se tak – v souladu se zaměřením současného umění – stávají důležitým rámcem pro zaostření výkladu na důležitá současná témata v umění i ve společnosti. Považuji to za přínosné zejména v publikaci určené pro výtvarnou odbornou veřejnost, studenty, učitele, kurátory a teoretiky vizuálních oborů, jak sami autoři konstatují.“ (Z recenzního posudku doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc.)  

Autoři: Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský
Autorka textu: Kateřina Dytrtová
Grafická úprava a sazba: Marek Fanta
Ilustrace: Martin Raudenský
Sítotisk: Grafické dílny FUD, Limr Jaromír
Ruční tisky: Martin Raudenský
Ofsetový tisk: Jiří Bartoš, Tiskárna SLON
Počet stran: 148 (68 + 80)
Náklad: 200 ks
Vydání: 1.
Rok vydání: 2017
Publikaci spolu vydaly Univerzita J. E. Purkyně v Ústí and Labem,  Fakulta umění a designu a Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7561-087-4 (Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem)
ISBN 978-80-7290-959-9 (Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta)

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz

Foto: Pavel Matoušek

Exprese, vztahy a procesy

Exprese, vztahy a procesy
Kateřina Dytrtová a Martin Raudenský

Společným tématem publikace je exprese, její druhy a způsoby performativity. Interaktivní obrazová část, určená dětem k dokončení, je souborem originálních sítotisků a autorských tisků Martina Raudenského. Publikace navazuje na předchozí projekt obou autorů  Ko-text. Teoretické texty Kateřiny Dytrtové analyzují pojem exprese na příkladu nedávných projektů galerie Rudolfinum  a tvorby bratří Chapmanů, Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlindy De Bruyckere, Taryn Simon a dalších. Kniha je ručně vázaná a vydána v limitovaném nákladu 200 číslovaných výtisků. 

„Zastřešujícím konceptem, který autoři shledávají vhodným, je exprese v pojetí klasiků estetiky a teorie umění, jimiž jsou Benedetto Croce a (zejména) Nelson Goodman a jejich pokračovatelé. (…) Expresivita v daném pojetí a s ohledem na vymezené druhy symbolizace (a hierarchii Goodmanových pojmů denotace, exemplifikace a exprese) umožňuje blíže zkoumat kardinální momenty nejen teorie umění (zejména interpretace), ale i výtvarné pedagogiky. (…) Přestože o expresi bylo již mnohé napsáno, zmíněné teoretické konstrukty jsou v této knize využity inovativně.“ (Z recenzního posudku doc. Petry Šobáňové, Ph.D.)

„Interaktivní obrazovou část publikace vytvořil Martin Raudenský. Jeho vizuální podněty tvoří expresivní prostředí jednak pro interakci s dětským čtenářem, jednak pro texty Kateřiny Dytrtové, která postupně představuje expresi a její kulturní kontext – expresivitu. Kromě původních publikací N. Goodmana se přitom opírá o další autory zejména z okruhu analytické estetiky a také o české autory zabývající se expresí v knize Tvorba jako způsob poznávání. (…) Dytrtová ve svých analýzách často oprávněně vyzdvihuje podstatnou funkci uměleckého, kulturního a sociálního kontextu při tvorbě exprese. Sociální oblast a její hodnotová a etická kritéria se tak – v souladu se zaměřením současného umění – stávají důležitým rámcem pro zaostření výkladu na důležitá současná témata v umění i ve společnosti. Považuji to za přínosné zejména v publikaci určené pro výtvarnou odbornou veřejnost, studenty, učitele, kurátory a teoretiky vizuálních oborů, jak sami autoři konstatují.“ (Z recenzního posudku doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc.)  

Autoři: Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský
Autorka textu: Kateřina Dytrtová
Grafická úprava a sazba: Marek Fanta
Ilustrace: Martin Raudenský
Sítotisk: Grafické dílny FUD, Limr Jaromír
Ruční tisky: Martin Raudenský
Ofsetový tisk: Jiří Bartoš, Tiskárna SLON
Počet stran: 148 (68 + 80)
Náklad: 200 ks
Vydání: 1.
Rok vydání: 2017
Publikaci spolu vydaly Univerzita J. E. Purkyně v Ústí and Labem,  Fakulta umění a designu a Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7561-087-4 (Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem)
ISBN 978-80-7290-959-9 (Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta)

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz